Podstawowe informacje o kannabinoidach

Czym są kannabinoidy?

Kannabinoidami nazywamy wszystkie substancje chemiczne łączące receptory kannabinoidowe ciała i mózgu. Substancje te mogą mieć różne pochodzenie i zróżnicowaną strukturę. Jednym ze źródeł kannabinoidów są konopie indyjskie. W roślinach tych znajduje się kilkadziesiąt tego typu substancji. Badaniem ich od dłuższego czasu zajmują się naukowcy i medycy. Pierwsi badają je w laboratoriach, drudzy podają pacjentom cierpiącym na różne schorzenia. Kannabinoidy dzieli się na poszczególne grupy, stosując różne kryteria podziału. Kannabinoidy występujące w konopiach mają zróżnicowane działanie na organizm człowieka.

Rodzaje kannabinoidów

Jak wspomniano wcześniej, istnieje kilka grup kannabinoidów. Pierwszą z nich stanowią fitokannabinoidy. Są to związki obecne tylko i wyłącznie w konopiach indyjskich. Związki te charakteryzują się wyjątkową ilością atomów węgla, których w każdej cząsteczce jest aż 21. Nauka zna już siedemdziesiąt rodzajów fitokannabinoidów i dzieli je na kwaśne i neutralne Konopie syntetyzują fitokannabinoidy i w ten sposób powstają niepsychoaktywne substancje, z których najbardziej znana nosi nazwę CBD. Pod wpływem światła i ciepła, kwaśne fitokannabinoidy przekształcają się w neutralne. Tak również działa poddawanie pąków procesowi suszenia. Kolejna grupa kannabinoidów, to endokannabinoidy, które wytwarzają prawie wszystkie organizmy żywe. Razem z receptorami kannabinoidowymi znajdującymi się na powierzchni komórek niemal wszystkich narządów, endokannabinoidy tworzą układ endokannabinoidowy.Układ ten bierze udział w wielu bardzo ważnych procesach zachodzących w ciele. Jest to na przykład wytwarzanie neuroprzekaźników, czyli substancji, od których zależy nasz nastrój i samopoczucie.

Kannabinoidy w marihuanie

W marihuanie obecne są kannabinoidy psychoaktywne i niepsychoaktywne. Odmiany marihuany z kannabinoidami psychoaktywnymi są narkotykiem, od którego można uzależnić się psychicznie. Odmiany marihuany, w których substancji psychoaktywnych jest znikoma ilość, a przeważa niepsychoaktywny kannabinoid CBD wykorzystywane są w przynoszeniu ulgi chorym cierpiącym na poważne schorzenia.